Systemy wynagrodzeń

Typowe wyzwania naszych Klientów

  • „Nie wiemy czy zarządzamy wynagrodzeniami efektywnie – musimy lepiej wykorzystać nasz budżet wynagrodzeń. Potrzebujemy narzędzia, które obejmie wiele składników płacowych i różne scenariusze zmian.”
  • „Chcemy wzmocnić spójność wewnętrzną i konkurencyjność rynkową naszego systemu wynagrodzeń”.
  • „Wynagrodzenia pracowników nie odzwierciedlają ich kompetencji, odpowiedzialności i wpływu na wyniki”
  • „Chcemy upewnić się, że nasz system wynagrodzeń będzie zgodny z dyrektywą UE o transparentności płac”

Jak możemy Cię wesprzeć?

Audyt systemu wynagrodzeń i polityka płacowa

Analizujemy działanie całego systemu wynagrodzeń rekomendując zmiany, które optymalizują jego działanie – sprawdzamy spójność wewnętrzną wynagrodzeń i ich konkurencyjność rynkową, pokazujemy sprawdzone metody i narzędzia zarządzania wynagrodzeniami, rekomendujemy zmiany i wypracowujemy kluczowe założenia polityki wynagradzania oraz planujemy dalsze kroki w procesie wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań.

Tabele płacowe i matryce stawek

Budujemy narzędzia, które wspierają zarządzanie wynagrodzeniami pracowników i wspomagają organizację w podejmowaniu decyzji płacowych (widełki płacowe i/ lub matryce stawek płac zasadniczych)

Procesy podwyżkowe

Żeby zapewnić skuteczne wdrożenie nowej polityki płacowej, przygotowujemy proces i narzędzia do zarządzania wynagrodzeniami, tak, aby zapewnić że budżet podwyżkowy jest właściwie rozdysponowany (priorytetowo traktujemy kluczowe ale niedopłacone obszary/ pracowników, zmniejszamy nieuzasadnione niespójności w wynagrodzeniach)

Dedykowane badania płacowe

Tworzymy raporty wynagrodzeń dla wybranej grupy firm (np. Shared serwisy, branża hotelowa itp.), które są spersonalizowane i dostosowane do unikalnych potrzeb i specyfiki danej grupy firm. Przeprowadzamy dogłębne badania płacowe, pozwalając na porównanie wynagrodzeń w danej branży lub grupie firm oraz identyfikację trendów płacowych. Nasze raporty umożliwiają zrozumienie, jakie wynagrodzenia oferowane są w danej branży lub grupie firm oraz jak zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Efekty prac

  • Raport z audytu systemu wynagrodzeń zawierający analizę poszczególnych elementów systemu z porównaniem do najlepszych praktyk rynkowych,  kluczowymi założeniami polityki wynagrodzeń, rekomendacjami zmian i planem dalszych działań
  • Przygotowane narzędzia do zarządzania wynagrodzeniami zasadniczymi: tabele płacowe/ matryce stawek, zasady i proces zmiany wynagrodzeń
  • Analizy kosztów i scenariusze wdrożenia nowej polityki płacowej (w perspektywie 1/2/3 lat)
  • Nasze raporty dostarczają precyzyjnych i aktualnych danych dotyczących wynagrodzeń w danej branży lub grupie firm, co pomaga podejmować dobrze poinformowane decyzje kadrowe. Dzięki badaniom płacowym firmy mogą dostosować swoje wynagrodzenia, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy. Nasza analiza pozwala zoptymalizować strukturę wynagrodzeń, co wpływa na efektywność wydatków na płace.