Optymalizacja struktury stanowisk

Typowe wyzwania naszych Klientów

  • „Chcemy lepiej zarządzać wynagrodzeniami w naszej organizacji, ale brakuje nam podstaw: uporządkowanej, logicznej i optymalnej struktury stanowisk.”
  • „Nie panujemy nad liczbą stanowisk w organizacji, ponieważ managerowie tworzą nowe stanowiska, aby uzasadnić podwyżki dla pracowników.”
  • „Nie wiemy, jak inne firmy budują efektywnie poziomy stanowisk na produkcji, w utrzymaniu ruchu, w magazynach i logistyce, sprzedaży czy administracji. Chcielibyśmy skorzystać z doświadczeń innych firm i zoptymalizować nasz sposób pracy.”

Jak możemy Cię wesprzeć?

Wartościowanie /mapowanie stanowisk

Przeprowadzamy klienta przez proces, którego efektem jest uporządkowana hierarchia stanowisk w organizacji – taryfikator stanowisk, który jest podstawą budowy systemów zarządzania wynagrodzeniami (wynagrodzenia zasadnicze) i rozwojem pracowników.

Optymalizacja struktury

Weryfikujemy, czy struktura we wszystkich działach zapewnia ciągłość decyzyjną i spójną gradację podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za wynik. Analizujemy struktury pod kątem ich nieefektywności, a następnie optymalizujemy je poprzez łączenie funkcji, redukcje zbędnych poziomów zarządzania, zmniejszenie liczby nazw stanowisk.

Ścieżki rozwoju

Dbamy o to, by nowy model stanowisk odzwierciedlał (i komunikował) możliwości rozwoju pracowników w organizacji, a jednocześnie odpowiadał na potrzeby biznesu. Oznacza to, że wyższe poziomy stanowisk tworzymy wtedy, gdy przynoszą konkretne korzyści dla organizacji: wiążą się ze wzrostem kluczowych kompetencji, większą odpowiedzialnością, wpływem na wyniki.

Efekty prac

  • Model stanowisk – Optymalna struktura i lista stanowisk, z uporządkowanym nazewnictwem i zasadami tworzenia poziomów stanowisk
  • Taryfikator stanowisk – Podział stanowisk na poziomy zaszeregowania, odzwierciedlające wzrost wymagań kompetencyjnych, stopień złożoności realizowanych zadań, poziom odpowiedzialności, wpływ na wyniki.