Zarządzanie kompetencjami i rozwojem

Typowe wyzwania naszych Klientów

  • „Chcemy skupić się i wybrać kompetencje, które przyśpieszą rozwój naszej organizacji i wzmocnią nas w realizowaniu ambitnej strategii.”
  • „Chcemy szybko i skutecznie odnaleźć osoby z potencjałem w naszej firmie i stawiać przed nimi nowe zadania.”

  • „Chcemy pracownikom z wysokim potencjałem pokazać możliwości rozwoju i awansu w naszej firmie tak, aby w niej pozostali.”

  • „Chcemy zapewnić spójność kultury zarządzania w naszej firmie i wzmocnić naszych liderów w precyzyjnym komunikowaniu naszych oczekiwań i zarządzaniu rozwojem.”

Jak możemy Cię wesprzeć?

Modele kompetencji

Definiujemy umiejętności i kompetencje kluczowe dla rozwoju organizacji, niezbędne do zrealizowania strategii, sprostania nowym wyzwaniom biznesowym,  przejściu przez zmianę.

Matryce umiejętności (skills matrix)

Budujemy i wdrażamy narzędzia wspierające proces regularnych rozmów rozwojowych, dialog między przełożonym a podwładnym.

Systemy ocen kompetencji

Wdrażamy narzędzia zapewniające analizę i bilans kompetencji w poszczególnych działach, obszarach i całej firmie, wskazujących rozbieżność między kompetencjami posiadanymi, a oczekiwanymi (Gap analysis.)

Programy rozwojowe i szkolenia

Projektujemy i prowadzimy programy szkoleniowe dla Liderów, pracowników z wysokim potencjałem. Prowadzimy programy coachingowi dla kluczowych pracowników i TOP Managementu.

Programy rozwojowe dla pracowników wysokiego potencjału (HiPo)

W oparciu m.in. o mapowanie strategii pomagamy określić kluczowe wyzwania do których dedykujemy pracowników wysokiego potencjału, wspieramy ich oferując dedykowane programy rozwojowe i sesje mentoringu.

Efekty prac

  • Modele kompetencji – zestaw kluczowych kompetencji sukcesu, spójna komunikacja dotycząca priorytetów rozwojowych.
  • Matryce umiejętności (skills matrix) – narzędzie wspierające liderów w diagnozie kompetencji i określaniu indywidualnych celów rozwojowych dla podwładnych. 
  • Systemy ocen kompetencji – proces regularnego dialogu między firmą , a załogą dot. priorytetów rozwojowych. Managerowie przygotowani i wdrożeni do regularnych rozmów rozwojowych. Stały i spójny komunikach nt. kluczowych kompetencji.
  • Programy rozwojowe i szkolenia (Szkolenia dla Managerów początkujących) – Wczoraj kolega – dziś Manager; Zaawansowane szkolenia Liderskie – Zarządzanie sytuacyjne, projektowe; Projekty wspierające komunikację i dostrajające współpracę między działami; Szkolenia z prowadzenia rozmów rozwojowych- stawianie celów, delegowanie, rozliczanie, motywowanie.)
  • Programy rozwojowe dla pracowników wysokiego potencjału (HiPo)