Kategorie:

hide

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Optymalizacja struktury organizacyjnej

Typowe, dzisiejsze problemy firm:
 1. Musimy zwiększyć efektywność naszej struktury stanowisk i poszukać oszczędności w naszej organizacji pracy.
 2. Nie wiemy jak inne firmy budują efektywnie poziomy stanowisk na produkcji, w utrzymaniu ruchu, w magazynach i logistyce, sprzedaży czy administracji. Chcielibyśmy skorzystać z doświadczeń innych firm i zoptymalizować nasz sposób pracy.
 3. Musimy zredukować koszty oraz ilość stanowisk w firmie i potrzebujemy wsparcia w przygotowaniu i przejściu przez ten proces.

Wdrażane rozwiązania:
 • Analizujemy struktury i identyfikujemy ich nieefektywności, a następnie optymalizujemy je poprzez łączenie funkcji, redukcje zbędnych poziomów zarządzania czy organizowanie zadań w nowy, bardziej efektywny sposób;
 • Upraszczamy i optymalizujemy poziomy i struktury stanowisk wykonawczych (np.: produkcyjnych, magazynowych) jak i biurowych (księgowość, zakupy, sprzedaż itd.). Rekomendowane rozwiązania pozwalają na optymalizację struktury przy minimalizacji ryzyka zakłócenia kluczowych procesów w firmie;
 • Przygotowujemy rekomendacje zmian w strukturze stanowisk w ramach planowanych w firmie restrukturyzacji;
 • Opracowujemy rozwiązania w oparciu o analizę specyfiki i sytuacji Państwa Firmy oraz przykłady najbardziej efektywnych struktur z innych firm. Mamy ponad 20 letnie doświadczanie w analizie i zmianie struktur stanowisk w ponad 250 firmach będących lokalnymi i globalnymi liderami w swoich branżach;
 • Przygotowujemy analizy i rozwiązania jak również pomagamy przejść przez trudne zmiany kadrze zarządzającej w czasie spotkań i warsztatów.

 

Przykładowe efekty prac:
 • Analiza organizacji działów/obszarów oraz poziomów stanowisk w firmie z porównaniem do najlepszych praktyk w innych firmach i rekomendacjami zmian;
 • Przygotowane scenariusze optymalizacji struktury stanowisk z analizą efektywności i ryzyka biznesowego;
 • Komunikacja dla pracowników wdrażająca zmiany.
Badanie opinii i zaangażowania pracowników
Typowe, dzisiejsze wyzwania firm:

1. Nie wiemy, które obszary są źródłem zaangażowania pracowników oraz co wpływa na obniżone zadowolenie z pracy części zespołu.  

2 . Potrzebujemy pogłębionej analizy środowiska pracy oraz rekomendacji działań naprawczych w poszczególnych obszarach organizacji w celu zaprojektowania strategii HR wspierającej biznes. 

3. Wysoki poziom fluktuacji, spadek motywacji pracowników po okresie wdrożenia, brak przekonania wśród menedżerów, że zaangażowanie pracowników jest ważne… 

Badanie opinii i zaangażowania – sprawdzone rozwiązania:
 • Projekt ma charakter kompleksowy począwszy od dobrego przygotowania zespołu HR, Zarządu i menedżerów do realizacji badania. Wyniki omawiamy z działem HR oraz Zarządem przekazując rekomendacje działań. Wspieramy menedżerów w przygotowaniu komunikacji wyników w zespołach oraz w zdefiniowaniu planu działań.   

 • Opracowujemy kwestionariusz badawczy dopasowany do rynku, branży oraz indywidualnych potrzeb klienta. Zachęcamy do badania w formie online, ale również oferujemy badanie w formie papierowej lub mieszanej. 

 • Przekazujemy sprawdzone wzory materiałów do komunikacji badania oraz pracy z wynikami. Inspirujemy poprzez dobre praktyki innych organizacji. 

Przykładowe efekty prac badania opinii i zaangażowania:
 • Opracowany raport z danymi ilościowymi i jakościowymi dotyczącymi zaangażowania, zadowolenia i potrzeb pracowników różnych działów i grup demograficznych. 

 • Rekomendacje działań naprawczych wraz ze wskazówkami, w jaki sposób działania te powinny zostać przeprowadzone. 

Zarządzanie wynikami

Typowe, dzisiejsze problemy firm:
 1. Nie wiemy jak zmiany w firmie przełożyć efektywnie na cele i zadania zespołów. Chcemy zmaksymalizować szanse osiągnięcia wyników.
 2. Mamy poczucie, że nie pracujemy dzisiaj tak efektywnie jak moglibyśmy. Musimy opomiarować kluczowe procesy w firmie i sprawdzić czy robimy to sprawnie w porównaniu z innymi firmami. Kadra kierownicza i zespoły muszą mieć postawione cele związane z kluczowymi dla firmy zadaniami.
 3. Nie wiemy jak przebudować system premiowania, aby bezpośrednio uzależniał wypłaty od realizacji naszych celów biznesowych.
 4. Potrzebujemy narzędzia do komunikowania pracownikom nowych celów firmy oraz koncentracji ich wysiłków na obecnych potrzebach biznesowych.

 

Zarządzanie wynikami – wdrażane rozwiązania:
 • Pomagamy doprecyzować i opomiarować cele strategiczne. Aktualizujemy mapy celów i miar, wyznaczamy cele na poszczególnych poziomach zarządzania (kaskada celów strategicznych) oraz ustalamy reguły monitorowania postępów;
 • Wdrażamy rozwiązania zwiększające efektywność procesów produkcji, logistyki, sprzedaży, administracji itd. poprzez ich opomiarowanie i postawienie ambitnych, ale realnych celów;
 • Pomagamy skutecznie połączyć zarządzanie wynikami z systemem wynagrodzeń i premiowania. Przygotowujemy scenariusze płac zmiennych zapewniające połączenie wypłat z osiąganymi przez firmę i zespoły wynikami;
 • Opracowujemy rozwiązania w oparciu o analizę specyfiki i sytuacji Państwa Firmy oraz przykłady sprawdzonych rozwiązań w podobnych firmach. Mamy ponad 20 letnie doświadczanie we wdrażaniu zarządzania wynikami w ponad 250 firmach będących liderami w swoich branżach;

 

Przykładowe efekty prac przy zarządzaniu wynikami:
 • Wypracowane priorytety i kluczowe cele biznesowe firmy przełożone na cele dla wszystkich poziomów zarządzania. Przygotowana mapa celów i miar dla całej firmy.
 • Przygotowane analizy i scenariusze elastycznego budżetu płacowego, który umożliwia silne powiązanie wypłat premii z osiąganymi rezultatami.
 • Opracowana czytelna komunikacja do pracowników nt. aktualnych priorytetów, wyznaczonych celów, oczekiwań oraz sposobów oceny realizacji zadań.
Analiza i podnoszenie efektywności procesów

Typowe, dzisiejsze problemy firm:
 1. Chcemy otworzyć się na rozwiązania on-line – zarządzać przez sieć procesami, sprzedażą, kontaktami z klientem;
 2. Musimy bardziej optymalnie dopasować ilość osób do potrzeb procesowych;
 3. Chcemy rozsądnie i skutecznie obniżyć koszty bieżącej działalności
 4. Chcemy mieć pewność, że nasza struktura organizacyjna pozwala nam optymalnie zarządzać firmą
 5. Nie wiemy, które koszty i marnotrawstwa możemy zminimalizować/ zredukować w pierwszej kolejności

 

Wdrażane rozwiązania:
 • Opracowujemy nowe rozwiązania, które pozwalają wybrane procesy obsługiwać drogą on-line przy zachowaniu właściwej jakości realizacji. Skupiamy się nie tylko na konwersji procesu na narzędzia informatyczne, ale również szacujemy ryzyko z tym związane i proponujemy działania mitygujące
 • Przygotowujemy analizy kosztowe, np. tzw. „drzewa” kosztów i rekomendujemy działania redukcyjne do wdrożenia w ciągu 1,3 i +6 miesięcy.
 • Tworzymy portfolio procesów i wybieramy kluczowe do analizy i optymalizowania (klucz do sukcesu to optymalizacja procesu, a następnie ilości ludzi, a nie odwrotnie);
 • Mapujemy kluczowe procesy metodą strumienia wartości (value stream mapping) i badamy ich efektywność, jakość i terminowość. Przygotowane na tej bazie rekomendacje to źródło 11-15% wzrostu efektywności i 9-11% redukcji kosztów.
 • Identyfikujemy wąskie gardła i nieefektywność (tzw. marnotrawstwa) oraz oszacowujemy wpływ zidentyfikowanych problemów na funkcjonowanie procesów (tzw. luka efektywności).
 • Budujemy i analizujemy macierze współpracy z innymi jednostkami w firmie. Jasny podział odpowiedzialności, brak powrotów, właściwe ramy współpracy pomiędzy jednostkami to często niewykorzystany potencjał efektywności;
 • Standaryzujemy sposoby wykonywania procesów przez pracowników. To źródło 5-8% poprawy efektywności. Koncentrujemy się na stosowaniu dobrych praktyk.
 • Dopasowujemy struktury organizacyjne do realnych potrzeb zarządzania (np. redukujemy poziomy zarządzania, łączymy Zespoły, eliminujemy tzw. duble w odpowiedzialnościach, zwiększamy odpowiedzialności i zakresy pracy liderów).

 

Przykładowe efekty prac:

Wybrane procesy (sprzedażowe, obsługowe) dostępne i zarządzane on-line;

 • Realne oszczędności czasu, kosztów i wydajności pracy w ciągu 1, 3 i 6 miesięcy od rozpoczęcia prac.
 • Oszacowanie potencjału do podniesienia efektywności w zakresie badanych procesów (np. wykonywanie większej ilości pracy), konkretne propozycje
 • Rekomendacje w zakresie zmian procesowych i organizacyjnych w badanych procesach tak aby działać bardziej efektywnie.
Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników

Typowe, dzisiejsze problemy firm:
 1. Chcemy pracownikom z wysokim potencjałem pokazać możliwości rozwoju i awansu w naszej firmie tak, aby w niej pozostali mimo trudniej sytuacji rynkowej.
 2. Mamy pracowników z różnym stażem i zależy nam by nie tworzyć nowych stanowisk i nie komplikować struktury organizacyjnej. Jednocześnie chcemy pokazać możliwości rozwoju wewnątrz firmy.
 3. Musimy rozwijać kompetencje wewnątrz firmy, ponieważ nowa sytuacja rynkowa tego od nas wymaga. Chcemy szybko i skutecznie odnaleźć osoby z potencjałem w naszej firmie i stawiać przed nimi nowe zadania.
  
Wdrażane rozwiązania:
 • Pomagamy opisać ścieżki rozwoju tak żeby pracownicy wszystkich szczebli wiedzieli jakie są możliwości rozwoju;
 • Definiujemy umiejętności i kompetencje niezbędne do zrealizowania nowych celów;
 • Weryfikujemy czy struktura we wszystkich działach zapewnia ciągłość decyzyjną i spójną gradacje podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za wynik.
 • Opracowujemy rozwiązania w oparciu o analizę specyfiki i sytuacji Państwa Firmy oraz najlepsze praktyki zarządzania na rynku. Pracujemy w oparciu o nasze ponad 20 letnie doświadczanie w tym obszarze.
Przykładowe efekty prac:
 • Opisana struktura stanowisk pozwalająca na uzyskanie największej efektywności i rozwoju pracowników.
 • Optymalnie dopasowane obowiązki i płace do poziomu w strukturze.
 • Systemy kompetencyjne do zarządzania rozwojem dla pracowników biurowych.
 • Systemy zarządzania umiejętnościami pracowników produkcji.

Dane kontaktowe:

InConsulting s.c.

Al. KEN 84/43

02-777 Warszawa

e-mail: [email protected]

Szymon: +48 691 601 613

Zofia: +48 604 130 217

 

Formularz kontaktowy: