Kategorie:

hide

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Błyskawiczne przemodelowanie strategii działania pod nowe warunki rynkowe

Typowe, dzisiejsze problemy firm:
 1. Kryzys spowodował, że nie jesteśmy w stanie nadal funkcjonować tak jak dotychczas – musimy dostosować model działania, aby firma mogła generować przychody i uzyskiwać zysk.
 2. Nasi klienci zmienili swoje przyzwyczajenia i preferencje, co uderzyło w nasz biznes – musimy przemodelować swój sposób działania, aby ich utrzymać/odzyskać.
 3. Kryzys stworzył dla nas nowe okazje do rozwoju – musimy szybko znaleźć sposób na ich skuteczne i trwałe wykorzystanie.
 4. Mamy pomysł na strategię działania w czasie i po pandemii, ale sami jej nie zrealizujemy – musimy zaangażować kluczowych menedżerów we wdrażanie potrzebnych zmian i komunikowanie strategii tak, żeby wszyscy wiedzieli do czego się zmobilizować.
 5. Nasze dotychczasowe modele przychodowe nie działają – musimy szybko wypracować nowe. Każda sytuacja kryzysowa powoduje, że zarządzanie zyskownością staje się wyzwaniem. To właśnie teraz zdefiniowanie właściwej ceny może być najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na maksymalizację, bądź utrzymanie zysku

 

Wdrażane rozwiązania:
 • Nowa strategia działania w tydzień: realizujemy intensywne warsztaty modelowania strategii pod nowe warunki działania, obejmujące: analizę strategiczną firmy, re-segmentację klientów i analizę zmian ich potrzeb i preferencji w nowych warunkach, analizę konkurencyjną i identyfikację konkurencyjnej propozycji wartości dla klientów (CVP), zdefiniowanie aspiracji strategicznej w nowych warunkach oraz 5 priorytetowych obszarów i kierunków działania. Podejście uwzględnia wykorzystanie w procesie wiedzy
  i doświadczenia liderów firmy, stąd zapewnia wysoki poziom zaangażowania i utożsamienia się w efektami prac, ułatwiając skuteczne wdrożenie.
 • Priorytety działania w nowych warunkach: realizujemy intensywne, 2-dniowe warsztaty mapowania strategii i określania priorytetów działania na kolejne 3, 6 i 12 miesięcy. Podczas warsztatów przechodzimy od aspiracji strategicznej firmy, poprzez cele finansowe, wartość dla klienta, aż po kluczowe procesy wewnętrzne, które trzeba przemodelować, by móc dostarczać wartość klientom i przynosić firmie zysk. Efektem warsztatów jest lista celów strategicznych wraz z miarami sukcesu oraz lista priorytetowych działań i inicjatyw do realizacji przez 3, 6 i 12 miesięcy. Podejście uwzględnia aktywne zaangażowanie menedżerów w wypracowywanie rozwiązań.
 • Nowe modele przychodowe: pomagamy w przygotowaniu strategii obrony przychodów uwzględniając scenariusze czasowego bądź docelowego modelu zmiany źródeł przychodów. Opracowujemy analizę efektywności polityki cenowej uwzględniając zmianę przychodów i marż.

 

Przykładowe efekty prac:
 • Określona konkretna aspiracja strategiczna firmy w nowych warunkach, kluczowe segmenty klientów wraz
  z charakterystyką, opisany model funkcjonowania firmy w nowych warunkach, priorytetowe obszary i kierunki działania, w celu osiągnięcia aspiracji. Czas realizacji: 1-2 tyg. (w tym 2 1-dniowe warsztaty – stacjonarne lub zdalne).
 • Opracowana mapa strategii, zawierająca aspiracje finansowe firmy, mapę ich realizacji poprzez ofertę dla klientów, zidentyfikowane kluczowe procesy do jej skutecznej sprzedaży, określone priorytetowe działania
  i inicjatywy do realizacji przez 3, 6 i 12 miesięcy, opracowany plan komunikacji i wdrożenia, opracowany system monitorowania postępów i efektów. Czas realizacji 2 tyg. (w tym 2 1-dniowe warsztaty z kadrą kierowniczą, stacjonarne lub zdalne).
 • Wypracowany model bardziej zdywersyfikowanej struktury przychodów uwzględniający alternatywne źródła przychodów, czego efektem może być brak konieczności redukcji kosztów. Przykładowe strategie: jeśli posiadasz zapasy – zdefiniowanie alternatywnych źródeł przychodów aby zmniejszyć poziom zapasów, jeśli posiadasz aktywa generujące koszty – zdefiniowanie alternatywnych źródeł przychodów wykorzystując posiadane aktywa.
 • Przygotowana analiza marżowości per klient, produkt, kanał dystrybucji oraz scenariusze elastyczności cenowe.
 • Wprowadzone wytyczne dotyczących minimalnych poziomów marż oraz procedur ustalania cen, bazujące na analizie efektywności polityki cenowej.
Zarządzanie płynnością finansową w kryzysie

Typowe, dzisiejsze problemy firm:
 1. Sytuacja kryzysowa wymaga zmiany akcentów w zarządzaniu finansami firmy – w szczególności przejścia z zarządzania przez P&L do zarządzania przez bilans, zabezpieczenie źródeł finansowania i optymalizacja kapitału obrotowego. Firmy upadają nie przez utratę rentowności, ale przez utratę płynności!
 2. Spodziewając się utrudnień w utrzymaniu płynności firmy powinny monitorować cash flow w sposób ciągły i być gotowe na różne scenariusze
 3. Zarządzanie łańcuchem dostaw staje się wyzwaniem, a problemy związane z płynnością zwiększają ryzyko w tym zakresie, kluczowym elementem staje się zrozumienie ryzyka finansowego kluczowych partnerów biznesowych.

 

Wdrażane rozwiązania:
 • Nowa strategia cash flow: przygotujemy scenariusze pozwalające lepiej zrozumieć jakie są potrzeby cash flow w krótkim i dłuższym okresie.
 • Punktem wyjścia do działania w nowych warunkach jest zrozumienie bieżącej sytuacji płynnościowej i zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk. Pomożemy w przygotowaniu analizy dostępnych źródeł finansowania i ich mobilizacji, identyfikacji ukrytych ryzyk oraz planu ich monitorowania i prewencji.
 • Opracujemy plan optymalizacji kapitału obrotowego, zidentyfikujemy inicjatywy umożliwiające uwolnienie gotówki i obniżenie poziomu zapasów w trudnych czasach

 

Przykładowe efekty prac:
 • Opracowany nowy krótko i długookresowy plan cash flow uwzgledniający konieczność stabilizowania płynności w krótkim czasie oraz scenariusze bezpiecznego powrotu do „normalności”
 • Wypracowanie listy potencjalnych ryzyk finansowych w łańcuchu dostaw dla kluczowych partnerów, klientów, dostawców oraz sposobów ich ograniczenia
 • Przygotowane scenariusze umożliwiające szybkie dostosowanie kapitału obrotowego – uwzględniając skoordynowane działania w 3 obszarach: zapasy, należności, zobowiązania

Dane kontaktowe:

InConsulting s.c.

Al. KEN 84/43

02-777 Warszawa

e-mail: [email protected]

Szymon: +48 691 601 613

Zofia: +48 604 130 217

 

Formularz kontaktowy: