Systemy premiowe i zarządzanie wynikami

Typowe wyzwania naszych Klientów

  • „Chcemy mocno powiązać wysokość wypłaconych premii z osiąganymi przez nas wynikami.”
  • „Chcemy przebudować istniejący system premiowy tak, by zwrócił uwagę na nowe wyzwania w obecnej sytuacji rynkowej.”

  • „Nasze systemy nie są spójne – każdy obszar koncentruje się na realizacji własnych celów, mamy poczucie, że nie gramy do jednej bramki.”

  • „Nasze systemy premiowe są tak skomplikowane, że nie rozumieją ich sami twórcy, nie mówiąc już o pracownikach.”

Jak możemy Cię wesprzeć?

Audyt systemów płac zmiennych i polityka premiowania

Analizujemy i oceniamy funkcjonowanie systemów premiowania z perspektywy wewnętrznej, rynkowej i eksperckiej, wypracowujemy założenia celów i polityki premiowania, rekomendujemy kierunki zmian i planujemy dalsze kroki w procesie wypracowania i wdrożenia nowych rozwiązań.

Systemy premiowania

Budujemy systemy płac zmiennych dopasowane do specyfiki organizacji i poszczególnych obszarów (np. sprzedaż, produkcja, wsparcie biznesu) – od określenia celów i głównych założeń systemu, przez zdefiniowanie kryteriów premiowych i zbudowanie mechanizmu premiowania, po szczegółowe analizy finansowe efektów systemu w powiązaniu z wynikami biznesowymi. zapewniamy wsparcie we wdrożeniu (pilotaże, komunikacja, narzędzia, regulaminy)

Zarządzanie wynikami (proces Performance Management i mapowanie strategii)

W systemach premiowych kluczowa jest umiejętność dobrego i spójnego zdefiniowania celów dla poszczególnych obszarów/ działów/ pracowników. Wspieramy naszych Klientów w określeniu procesu zarządzania wynikami, od zmapowania strategii firmy – wizualizacji kluczowych celów strategicznych i powiązań między nimi, przez dostarczenie narzędzi i umiejętności pozwalających na umiejętne zarządzenie procesem definiowania celów, monitorowania ich realizacji, oceny rezultatów i powiązania z systemem wynagrodzeń i rozwoju pracowników.

Efekty prac

  • Raport z audytu systemów premiowych zawierający analizę poszczególnych elementów systemu z porównaniem do najlepszych praktyk rynkowych, kluczowymi założeniami polityki premiowej, rekomendacjami zmian i planem dalszych działań
  • Przygotowane nowe zasady  i narzędzia systemu premiowania dla całej organizacji lub dla wybranych obszarów, np. handlowców, pracowników produkcyjnych czy działów wsparcia
  • Analizy wypłat premii  w powiązaniu z  wynikami firmy, działów, zespołów, indywidualnych pracowników.
  • Proces i narzędzia performance management powiązane ze strategią firmy.