Zarządzanie wynikami

Nasze podejście

Przygotowujemy i wdrażamy systemy zarządzania wynikami, które skutecznie wspierają realizację celów firmy. Pomagamy firmom w wyznaczaniu lepszych celów oraz wykorzystaniu zarządzania wynikami do uzyskania lepszych wyników biznesowych.

Poprzez system premii w sposób prosty i czytelny łączymy wynagrodzenia z poziomem realizacji kluczowych wyników. Realizowane przez nas projekty doradcze wspierają klarowną komunikację celów pracownikom, wpływając na większe zaangażowanie zespołów w ich realizację.

W zależności od potrzeb klienta rozwiązania obejmują:

 • system zarządzania przez cele (MBO) mający na celu komunikację i kaskadowanie strategicznych celów w całej firmie,
 • system mierzenia i rozliczania wyników oraz kluczowych wskaźników produkcji,
 • system rozliczania i wynagradzania celów sprzedażowych,
 • system dzielenia się firmy zyskiem z pracownikami.

Nasze rozwiązania dopasowane są każdorazowo do specyfiki danej firmy i branży oraz bazują na najlepszych praktykach rynkowych.

W prace nad systemem angażujemy menedżerów w firmie. Dzięki temu na bieżąco weryfikujemy jak najlepsze dopasowanie rozwiązania do specyfiki firmy.

Efekty pracy

W zależności od potrzeb firmy rezultatami prac doradczych są:

 • Czytelny i zakomunikowany pracownikom system zarządzania wynikami w firmie,
 • Postawione cele biznesowe w firmie, kaskadowane na działy i zespoły,
 • System premii powiązany z rozliczaniem wyników,
 • System do rozliczania  i wizualizacji wyników,
 • Przełożeni przygotowani do skutecznego stawiana celów i rozliczania wyników podwładnych.

Etapy prac doradczych

Budowa lub zmiana systemu zarządzania wynikami obejmuje najczęściej następujące działania:

 • Analizę celów firmy oraz obecnego sposobu zarządzania wynikami,
 • Przygotowanie propozycji kierunków zmian, a następnie opracowanie nowych rozwiązań z kadrą kierowniczą firmy,
 • Przygotowanie narzędzi rozliczania wyników: formularzy oceny wyników, instrukcji dla przełożonych, wizualizacji wyników,
 • Warsztaty kaskadowania celów firmy na działy i zespoły,
 • Szkolenie przełożonych z umiejętności stawiania i rozliczania wyników oraz komunikację do pracowników.

Nasze doświadczenie

Wypracowanie i wprowadzenie systemu zarządzania wynikami trwa zazwyczaj od 1 do 5 miesięcy. Nasi konsultanci prowadzący takie projekty mają co najmniej 16-letnie doświadczenie w tej dziedzinie i szeroką wiedzę biznesową z różnych branż. Wprowadzaliśmy efektywne monitorowanie i rozliczanie wyników we wszystkich obszarach działania firm: sprzedaży, produkcji, logistyce, marketingu, HR, działach technicznych, IT, administracji, obsłudze klienta, finansach itd. 

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje z zakresu wdrażania systemów premiowych bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

 

 

Nasi klienci