Zarządzanie wynagrodzeniami

Tworzymy i wdrażamy nowoczesne systemy wynagrodzeń. Wspieramy naszych klientów w kreowaniu zmian, których efektem jest konkurencyjny rynkowo i dopasowany do specyfiki danej firmy pakiet wynagrodzenia. Specjalizujemy się w wartościowaniu i mapowaniu stanowisk, wdrażaniu taryfikatorów płac, systemów premiowych oraz pakietów świadczeń.

Nasi klienci