Test Insight

Narzędziem, jakie rekomendujemy do diagnozy jest Kwestionariusz Preferencji Insights, oparty na modelu osobowości stworzonym przez Junga. Wypełnienie kwestionariusza zabiera respondentom zwykle 20 minut. Kwestionariusz składa się z 25 zestawów cech. Zadaniem respondenta jest dokonać wyboru i ocenić siebie w skali od 1-5. W wyniku tego generujemy raport indywidualny dla każdego uczestnika.

W profilu Insights wykorzystujemy cztery kolory reprezentujące energie oddziałujące w obrębie osobowości. Jung rozszerza te pojęcia o następujące preferencje:

  • Introwersja i Ekstrawersja - sposób w jaki reagujemy na zewnętrzne i wewnętrzne doświadczenia,
  • Myślenie i Uczucia - sposób w jaki podejmujemy decyzje,
  • Doznania (Percepcja, Wrażenia) i Intuicja - sposób w jaki absorbujemy i przetwarzamy informacje.

W typologii Insights dokonujemy podziału na 8 podstawowych typów Jungowskich i 72 indywidualne podtypy uwzględniające wymienione powyżej preferencje.

Nasi klienci