Systemy premiowania sprzedaży

Nasze podejście

Przygotowujemy i wdrażamy systemy premiowania, które pozwalają skutecznie wynagradzać za wyniki siły sprzedażowej od przedstawiciela handlowego do dyrektora sprzedaży. Nasze rozwiązania dopasowane są każdorazowo do sytuacji i potrzeb biznesowych danej firmy oraz bazują na najlepszych praktykach w czołowych firmach handlowych. 

Wypracowujemy optymalne rozwiązanie dla konkretnej firmy angażując w pracę kluczowych menedżerów sprzedaży. Nasze doświadczenie pozwala na rozsądne rozłożenie prac w czasie, aby kluczowe osoby w firmie w minimalnym stopniu były odciągane od bieżących zadań sprzedażowych.

Etapy pracy

Budowa lub zmiana systemu premii sprzedaży obejmuje najczęściej następujące działania:

  • analizę procesu sprzedaży w firmie (specyfika produktów firmy, cykle sprzedaży, kanały sprzedaży, itd.),
  • analizę obecnego systemu premiowania/sposobów pomiaru wyników sprzedaży,
  • benchmarking najlepszych praktyk rynkowych oraz przygotowanie założeń zmiany systemu premiowego,
  • przygotowanie systemu premiowania na warsztacie z kadrą kierowniczą sprzedaży oraz dopasowanie rozwiązań do specyfiki kanałów sprzedaży,
  • testowanie systemu oraz przygotowanie analiz finansowych różnych scenariuszy wypłat,
  • przygotowanie narzędzi wdrożeniowych: formularzy oceny wyników, instrukcji dla przełożonych, komunikatu do pracowników.

Nasze doświadczenie

Wdrożenie zmiany systemu premiowego sprzedaży trwa zazwyczaj od 1 do 2 miesięcy. Kluczem sukcesu prowadzonych przez nas projektów jest odpowiednie zrozumienie specyfiki sprzedaży firmy i dopasowanie rozwiązań do jej potrzeb. Dlatego nasi konsultanci prowadzący takie projekty mają co najmniej 10-letnie doświadczenie w tej dziedzinie i szeroką wiedzę biznesową z różnych branż.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje z zakresu wdrażania systemów premiowych bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

 

Nasi klienci