Świadczenia pozapłacowe

Nasze podejście

Zwiększamy efektywność wykorzystania budżetu przeznaczonego przez firmę na świadczenia pozapłacowe. W praktyce oznacza to najczęściej takie dobranie świadczeń, aby były one jak najlepiej dopasowane do kultury i potrzeb firmy oraz oczekiwań pracowników.

Wdrażamy kafeteryjne systemy świadczeń. Po wprowadzeniu takiego systemu pracownicy firmy otrzymują określoną kwotę, którą mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie świadczenia. Wyboru dokonują z palety świadczeń oferowanych przez firmę.

Etapy pracy

Opracowywanie pakietu świadczeń pozapłacowych obejmuje, w zależności od potrzeb firmy, następujące działania:

  • analizę potrzeb pracowników np. focus grupy z wybranymi pracownikami,
  • analizę potrzeb firmy i dopasowania świadczeń do kultury firmy,
  • przygotowanie pakietów świadczeń dla grup pracowników,
  • przeliczenie wartości świadczeń dla pracownika oraz kosztów utrzymania pakietu dla firmy,
  • wdrożenie pakietów: przygotowanie narzędzi i komunikacja świadczeń pracownikom.

Nasze doświadczenie

Prowadzone przez nas projekty dotyczące pakietów świadczeń trwają najczęściej od 0,5 do 6 miesięcy (w zależności od wielkości firmy i zakresu działań). Mamy doświadczenie w zwiększaniu efektywności pakietów świadczeń w firmach posiadających grupy pracowników o zróżnicowanym profilu demograficznym i potrzebach.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

Nasi klienci