Premie

Nasze podejście

Przygotowujemy i wdrażamy systemy premiowe, które pozwalają skutecznie wynagradzać za wyniki i motywować pracowników. Nasze rozwiązania dopasowane są każdorazowo do sytuacji i potrzeb biznesowych danej firmy oraz bazują na najlepszych praktykach w innych firmach.

W prace nad systemem premiowym angażujemy kluczowych menedżerów w firmie. Dzięki temu są oni współtwórcami systemu i na bieżąco weryfikują jego najlepsze dopasowanie do specyfiki firmy. Nasze doświadczenie pozwala na rozsądne rozłożenie prac w czasie, aby kluczowe osoby w firmie w minimalnym stopniu były odciągane od bieżących zadań.

Etapy pracy

Budowa lub zmiana systemu premii obejmuje najczęściej następujące działania:

  • analizę obecnego systemu premiowania i sposobów pomiaru wyników,
  • przygotowanie propozycji kierunków zmian,
  • opracowanie rozwiązań premiowych na warsztacie z kadrą kierowniczą firmy,
  • przygotowanie analiz finansowych różnych scenariuszy wypłat premii,
  • przygotowanie narzędzi premiowych: formularzy oceny wyników, instrukcji dla przełożonych,
  • wdrożenie systemu: szkolenie przełożonych i komunikacja do pracowników.

Nasze doświadczenie

Wprowadzenie systemu premiowego trwa zazwyczaj od 2 do 5 miesięcy. Kluczem sukcesu prowadzonych przez nas projektów jest odpowiednie zrozumienie firmy i dopasowanie stosowanych rozwiązań premiowych do jej potrzeb biznesowych i kultury organizacyjnej. Dlatego nasi konsultanci prowadzący takie projekty mają co najmniej 8-letnie doświadczenie w tej dziedzinie i szeroką wiedzę biznesową z różnych branż.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje z zakresu wdrażania systemów premiowych bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

Nasi klienci