Paweł Bulanda

Paweł Bulanda
Partner Zarządzający, konsultant, trener, coach indywidualny i grupowy.

Specjalizuje się w zarządzaniu kompetencjami oraz w diagnozie i zmianie kultury organizacyjnej.

Od 2005 jest Partnerem Zarządzającym w InConsulting. Wcześniej w latach 2003-2005 pracował jako Starszy Konsultant w Mercer HR Consulting. Jest współtwórcą projektów szkoleniowych w Schenk Institute oraz współzałożycielem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przeprowadził ponad 600 szkoleń z umiejętności kierowania ludźmi oraz zarządzania firmą. Projekty doradcze i szkolenia z zakresu zarządzania prowadzi od 19 lat. Pracował dla ponad 180 firm w Polsce, Europie Środkowej i Azji w zakresie:

- Tworzenia i wdrażania modelu kompetencji;

- Diagnozy i rozwoju kompetencji pracowników;

- Badaniu zaangażowania i satusfakcji pracowników;

- Wartościowaniu, mapowaniu stanowisk, budowaniu i porządkowaniu struktury stanowisk;

- Tworzeniu systemów wynagrodzeniowych i premiowych;

- Diagnozy i zmiany kultury organizacyjnej;

- Rozwoju talentów w firmie;

- Rozwijania umiejętności przywódczych;

- Executive coachingu;

- Systemów komunikacji z pracownikami.

Publikuje artykuły na temat zarządzania m. in. w: Rzeczpospolitej. Prowadzi wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania personelem.

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunku Zarządzanie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku Pedagogika. Ukończył także Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Nasi klienci