Optymalizacja struktury organizacyjnej

Wdrażamy rozwiązania, które zapewniają zwiększenie efektywności struktury organizacyjnej. Porządkujemy zakresy obowiązków, listę stanowisk, ścieżki awansu i sukcesji tak, aby optymalnie wspierały działania biznesowe firmy. 

Projektujemy nowe struktury działów przy wydzielaniu ich z części firm. Zmiany przygotowujemy w oparciu o cele biznesowe oraz specyficzne potrzeby danej firmy oraz najlepsze praktyki rynkowe.

W projektach używamy własnej metody mapowania efektywności struktury stanowisk. W prace zaangażowani są kluczowi menedżerowie w firmie, którzy wspólnie z nami wypracowują finalne rozwiązanie.

Pozostawiamy w firmie metodologię pracy i wiedzę, która pozwoli kadrze kierowniczej w przyszłości samodzielnie pracować przy optymalizacji struktury.

Efekty pracy

W zależności od potrzeb firmy rezultatami prac doradczych są:

  • Struktura organizacyjna z jasnym podziałem odpowiedzialności ,
  • Uporządkowane stanowiska z ujednoliconym nazewnictwem,
  • Klarowne i realne ścieżki awansu i sukcesji w całej firmie,
  • Efektywnie zaprojektowane funkcje kierownicze,
  • Opisy stanowisk jasno określające zadania, odpowiedzialności  i  wymagania na stanowiskach pracy.

Etapy pracy

Projekt obejmuje najczęściej następujące działania:

  • Analizę i uporządkowanie zakresów obowiązków,
  • Mapowanie efektywności struktury stanowisk,
  • Porównanie struktury różnych obszarów do najlepszych praktyk w innych firmach,
  • Przygotowanie docelowej struktury zgodnie z potrzebami biznesowymi firmy,
  • Przygotowanie wdrożenia i komunikacji zmian

Nasze doświadczenie

Prowadzimy projekty optymalizacji struktur organizacyjnych od 16 lat dla największych firm produkcyjnych, usługowych oraz sprzedażowych działających w Polsce. Oferujemy ogromne doświadczenie we współpracy z kadrą kierowniczą  przy wypracowywaniu i wdrażaniu zmian.

Prowadzone przez nas projekty optymalizacji struktury organizacyjnej trwają najczęściej od 1 do 6 miesięcy (w zależności od wielkości firmy i zakresu działań).

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

Nasi klienci