Opis stanowisk

Nasze podejście

Opisy stanowisk używane są przez naszych klientów jako kluczowy wkład do wartościowania stanowisk. Prowadzona przez nas analiza pracy oraz opracowanie opisów dają również dodatkowe korzyści:

  • uporządkowanie ról w firmie,
  • wykrycie luk i nakładania się zakresów odpowiedzialności na różnych stanowiskach,
  • określenie minimalnych wymagań na stanowiskach,
  • zlikwidowanie „zaszłości” historycznych w strukturze stanowisk,
  • ujednolicenie nazewnictwa stanowisk,
  • komunikacja oczekiwań pracodawcy na stanowiskach. 

Etapy pracy

Projekt obejmuje najczęściej następujące działania:

  • przygotowanie listy stanowisk do opisu,
  • przeprowadzenie analizy pracy oraz przygotowanie opisów stanowisk,
  • łączenie podobnych stanowisk w jedno,
  • porządkowanie nazewnictwa stanowisk. 

Nasze doświadczenie

Nasi konsultanci przygotowywali opisy stanowisk w największych w Polsce firmach produkcyjnych, usługowych oraz sprzedażowych. Oferujemy duże doświadczenie we współpracy z działami personalnymi oraz kadrą menedżerska firmy przy tworzeniu opisów.

Prowadzone przez nas projekty przygotowania opisów stanowisk trwają najczęściej od 1 do 3 miesięcy, w zależności od ilości stanowisk w firmie.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia.

 

Nasi klienci