OFERTA

Najczęściej realizowane przez nas projekty dotyczą czterech obszarów: 

  • Zarządzanie efektywnością, gdzie pomagamy w budowaniu optymalnych struktur organizacyjnych, tworzeniu efektywnych pakietów wynagrodzeń, pozyskiwaniu talentów oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji menedżerów, którzy tę efektywność przekuwają na wynik firmy.
  • Zarządzanie wynagrodzeniami, czyli tworzenie wspierających strategię systemów płacowych i premiowych komunikujących priorytety stające przed poszczególnymi grupami stanowisk. Naszym celem zwykle jest opracowanie takich reguł dystrybucji budżetu wynagrodzeniowego, by przy zachowaniu tych samych kosztów zapewnić maksymalne poczucie wewnętrznej i rynkowej sprawiedliwości, motywacji do osiągania i przekraczania zamierzonych celów. Dbamy też o stworzenie pakietów płacowych, które będą konkurencyjną ofertą rynkową ułatwiającą pozyskanie najlepszych ludzi z rynku.
  • Zarządzanie kompetencjami – opracowaliśmy i sprawdziliśmy w wielu wdrożeniach własną formułę zarządzania i rozwijania kompetencji w firmie. Zapewniamy rozwiązanie, które minimalizuje nielubiany efekt oceny i skupia uwagę menedżerów i pracowników na bilansie mocnych stron oraz pomaga stawiać ambitne i atrakcyjne cele rozwojowe. Budujemy dostosowane do realiów i kierunków strategicznych słowniki pożądanych kompetencji. Skutecznie uczymy menedżerów jak budować swój autorytet stawiając cele i zarządzając rozwojem kompetencji pracowników. Dla firm produkcyjnych tworzymy dedykowany system zarządzania kompetencjami pracowników wykonawczych produkcji. Łączymy systemy wynagrodzeniowe z systemami kompetencyjnymi tak, by ułatwić planowanie celowych inwestycji rozwojowych oraz by wdrożyć stałe zarządzanie talentami i pracownikami wysokiego potencjału.
  • Szkolenia - Łączymy doświadczenie doradcze z umiejętnościami trenerskimi. Nasi trenerzy wywodzą się z biznesu, gdzie pełnili role w wielu różnych branżach. Są to byli menedżerowie w firmach handlowych, szefowie działu sprzedaży, byli handlowcy, szefowie zespołów wykonawczych oraz byli eksperci HR, trenerzy wewnętrzni korporacji. W związku z tym specjalizujemy się w trzech typach szkoleń:
    • Rozwijających umiejętności menedżerskie (w tym również menedżerów sprzedaży),
    • Rozwijających umiejętności sprzedażowe oraz szkolenia – warsztaty menedżerskie budujące integrację, wypracowujące rozwiązania mające na celu usprawnienie konkretnych funkcji i procesów w organizacji. Prowadzimy również szkolenia i warsztaty dla zespołów międzynarodowych,
    • Zwiększających osobistą efektywność w biznesie dedykowanych dla szeroko rozumianej grupy pracowników wsparcia. W tej grupie specjalizujemy się w szkoleniach związanych z podniesieniem sprawności w komunikacji, wywieraniu wpływu, zarządzaniu własnym czasem, prowadzeniem prezentacji publicznych.

Nasi klienci