Informacja zwrotna 360°

Jednym ze skuteczniejszych narzędzi do monitorowania i wspierania rozwoju kompetencji w firmie jest Informacja zwrotna 360°. Narzędzie to z jednej strony wspiera i ułatwia komunikację pionową i poziomą w organizacji, z drugiej zaś może być wsparciem dla menedżerów oceniających i wspierających rozwój kompetencji swoich podwładnych. Siła i skuteczność tego narzędzia wynika ze zobiektywizowania oceny, która płynie z różnych źródeł. Oferujemy podejście wykorzystujące platformę internetową zapewniającą minimalne zaangażowanie czasowe oraz łatwość obsługi i analizy danych.

Właściwie przygotowana ocena, sprawdza się w kontekście analizy kompetencji zarówno kard kluczowych na wysokich stanowiskach jak i wykonawczych i pomocniczych. Pomaga również podejmować decyzje na temat promocji i nagród dla pracowników.

Metoda 360° polega na zbieraniu informacji i opinii o potencjale kompetencyjnym ocenianego z różnych źródeł: zarówno od przełożonych ocenianego jak i jego podwładnych oraz pracowników, dzięki czemu metodę tę charakteryzuje wysoka obiektywność wyników. Szczególną zaletą oceny 360° jest także jej silny edukacyjny i komunikacyjny wpływ. Przez właściwie opisane pytania w kwestionariuszu, zwraca uwagę na to, jakie zachowania są potrzebne i pożądane w organizacji by zapewnić jej sprawność i skuteczność. 

Wynikiem przeprowadzonej oceny metodą 360°, są raporty indywidualne oraz wyniki zbiorcze (mapa talentów), które pozwalają określić, kto jest idealnym kandydatem do awansów, kto zasługuje na nagrodę i docenienie oraz jakie działania rozwojowe potrzebne są wybranym grupom zawodowym.

Narzędzie które Państwu oferujemy, wykorzystuje platformę internetową zapewniającą minimalne zaangażowanie czasowe oraz łatwość obsługi i analizy danych.

Dodatkowym atutem proponowanego podejścia jest jego łatwa powtarzalność. Przygotowane pytania kwestionariuszowe i narzędzie internetowe można przy niskich kosztach wykorzystywać wielokrotnie przy okazji okresowych ocen pracowników. 

Korzyści ze współpracy z nami

Mamy duże doświadczenie w pracy z kompetencjami (tworzenie profili i diagnoza kompetencji, Assesment/Development Center, coaching). Wiemy, jak przygotować kwestionariusze pytań, by zapewnić obiektywizm i efekt wsparcia i motywacji do rozwoju.

Nasi klienci