Executive coaching

Oferujemy profesjonalny coaching dla menedżerów wysokiego szczebla zarządzania oraz dla osób pełniących kluczowe role w organizacji (szefowie projektów, dyrektorzy HR, wewnętrzni konsultanci lub trenerzy, menedżerowie ds. kluczowych klientów, itp.).

Etapy pracy

Executive coaching przebiega najczęściej w następujących etapach:

  • zebranie informacji na temat potrzeb rozwojowych. Proces coachingu, najczęściej rozpoczyna się spotkaniem mającym na celu rozpoznanie oczekiwań uczestnika coachingu i wymagań wynikających z roli pełnionej na danym stanowisku. Na tym etapie, przedstawione zostają wstępne założenia, co do ilości spotkań coachingowych. Uczestnik coachingu i zamawiający określają swoje merytoryczne i metodologiczne oczekiwania,
  • diagnoza talentów i kompetencji. Najczęściej, do diagnozy talentu, stosowana jest metoda Indywidualnego Wywiadu Kompetencyjnego, czyli pogłębionego wywiadu psychologicznego, opartego o historie sukcesu badanej osoby. Wywiad ma na celu weryfikację potencjału kompetencyjnego badanego w wybranych obszarach. Po analizie wyników, opracowywana jest mapa talentu uczestnika coachingu. Dzięki niej, proces coachingu budowany jest w oparciu o silne strony uczestnika. Etap diagnozy talentu kończy się rozwojową informacją zwrotną oraz ustaleniem ostatecznym celów i programu coachingu,
  • proces coachingu. Liczba sesji, zależy od zdefiniowanych celów oraz zdiagnozowanych talentów badanego. Coaching nastawiony na szybką interwencję, zwykle składa się z 6-10 regularnych godzinnych spotkań. Przed zakończeniem procesu coachingu, obie strony wspólnie sprawdzają rezultaty przeprowadzonych działań, pod kątem ustalonych celów,
  • raport końcowy. Proces coachingu, kończy się raportem, zawierającym informacje na temat opracowanych zagadnień i ewentualnych dalszych rekomendacji dla uczestnika coachingu i jego przełożonego.

Korzyści ze współpracy z nami

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu talentów managerów średniego i najwyższego szczebla. Posiadamy też gruntowną wiedzę i doświadczenie w pracy terapeutycznej i psychoanalitycznej, która umożliwia trafną diagnozę i gwarantuje prowadzenie rozwoju w najbardziej pożądanym i potrzebnym kierunku, z punktu widzenia uczestnika i organizacji.

Nasi klienci