Dla sił sprzedaży

 

Projekty szkoleniowe są odpowiedzią na konkretne potrzeby klienta po wcześniejszym zdefiniowaniu i zbadaniu potrzeb w odniesieniu do celów i rezultatów biznesowych organizacji.

Szefom zespołom sprzedaży, przedstawicielom handlowym oferujemy Akademię Sprzedaży na różnych poziomach zaawansowania. Jest to kompleksowy projekt rozwijający kompetencje i umiejętności dostosowane do poziomów w strukturze organizacyjnej i kontekstu rynkowego. 

Cele projektów dedykowanych dla szefów zespołów sprzedażowych to między innymi:

 • rozwinięcie umiejętności kierowania zespołem sprzedawców lub przedstawicieli handlowych,
 • poznanie zasad zarządzania przez cele i motywowania pozafinansowego,
 • wsparcie w tworzeniu i udoskonalaniu standardów budowania i podtrzymywania relacji z klientami,
 • rozwinięcie umiejętności planowania delegowania i egzekwowania wyników,
 • przygotowanie do pełnienia funkcji coachingowej dla swoich zespołów.

Projekt zakłada opracowanie zagadnień z poziomów strategii i taktyk zarządzania sprzedażą i pracownikami działów sprzedaży. Obejmuje również zagadnienia operacyjne związane z planowaniem, delegowaniem i rozliczaniem efektów. 

Cele projektów dedykowanych dlaczłonków zespołów sprzedażowych dotyczą najczęściej rozwijania następujących umiejętności:

 • rozumienia siebie i klientów oraz dopasowywania strategii i taktyk do indywidualnych przypadków,
 • wywieranie wpływu, budowanie relacji, sztuka prezentacji,
 • prowadzenie złożonych, wieloetapowych oraz krótkich, doraźnych negocjacji handlowych,
 • automotywacja i zarządzanie własnym czasem.

Projekt najczęściej obejmuje zagadnienia z poziomu wykonawczego, na którym istotną role odgrywa umiejętność pozyskiwania i utrzymanie klientów, rozumienia i radzenia sobie z indywidualnymi zachowaniami klientów, umiejętność reagowania w sytuacjach stresowych występujących w procesie sprzedaży. 

Przykłady realizowanych przez nas tytułów szkoleń

 • Sprzedaż strategiczna
 • Techniki sprzedaży
 • Budowanie relacji sprzedażowych
 • Psychologia sprzedaży
 • Sprzedaż przez telefon
 • Sprzedaż bezpośrednia
 • Sztuka perswazji w sprzedaży
 • Negocjacje (poziom podstawowy i zaawansowany)
 • Negocjacje międzykulturowe
 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Obsługi klienta przez telefon
 • Radzenie sobie z trudnymi klientami
 • Reakcja na reklamacje
 • Typologia klientów z wykorzystaniem metodologii Insights

Nasi klienci