Dla pracowników wsparcia

Projekty szkoleniowe są odpowiedzią na konkretne potrzeby klienta po wcześniejszym zdefiniowaniu i zbadaniu potrzeb w odniesieniu do celów i rezultatów biznesowych organizacji.

 

Przykłady realizowanych przez nas tytułów szkoleń:

 • Efektywna komunikacja
 • Asertywność
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie z emocjami w życiu zawodowym
 • Inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja w środowisku międzykulturowym
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów
 • Mediacje
 • Organizacja i zarządzanie czasem
 • Organizacja środowiska pracy
 • Prowadzenie spotkań
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych
 • Umiejętności wywierania wpływu
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Warsztat trenerski
 • Rozwijanie podwładnych
 • Psychologia i dynamika w pracy z grupą
 • Szkolenia typu On-the-job

 

Nasi klienci