Development Center

Różnica tej metody, w porównaniu do Assesment Center, związana jest z jej celem – troską o właściwy rozwój pracowników. Właściwy, to znaczy z jednej strony zgodny z naturalnym potencjałem poszczególnych osób, z drugiej zaś wspierający strategię i potrzeby firmy. Etapy pracy są bardzo podobne, różnią się jednak akcentem położonym na poszukiwanie naturalnych talentów i motywującą do rozwoju informację zwrotną.

Etapy pracy:

  • Określenie wymogów kompetencyjnych. Określenie wymogów kompetencyjnych na danym stanowisku i/lub określenie organizacyjnego profilu kompetencyjnego, poprzez zebranie informacji na temat kluczowych zadań i trudności z jakimi, w danej organizacji, trzeba sobie radzić na określonych stanowiskach. Wspólne określenie, jakie kryteria będą używane dla oceny badanych,
  • Zaprojektowanie narzędzi diagnostycznych. Na podstawie określonych ostatecznie wymogów kompetencyjnych dobierany jest i/lub przygotowywany odpowiedni zestaw narzędzi badawczych: kwestionariuszy, wywiadów, interaktywnych ćwiczeń/sytuacji, które prowokują do zmierzenia się z trudnościami, zbliżonymi do tych, które związane są z pełnieniem funkcji na interesujących nas stanowiskach,
  • Diagnoza. W zależności od wybranych narzędzi, diagnoza najczęściej obejmuje kilkugodzinną pracę z osobami lub grupami, pod okiem konsultantów. Sesja dla jednej grupy trwa, w zależności od wybranych metod, 4-8h i prowadzona jest najczęściej przez dwóch konsultantów. Ćwiczenia są nagrywane, a następnie analizowane przez prowadzących. Wyniki ćwiczeń są porównywane z wynikami kwestionariuszy i testów psychologicznych, co umożliwia także wzajemną weryfikację wyników i szerszy pogląd na potencjał kompetencyjny badanego,
  • Raporty z diagnozy i informacja zwrotna. Raporty z diagnozy zawierają informacje na temat naturalnego potencjału i predyspozycji do wykorzystania w firmie w przyszłości oraz proponowany plan działań rozwojowych dla poszczególnych osób lub grup, dzięki którym zwiększona zostanie efektywność pracy badanych osób. Plany rozwojowe oparte są o silne strony i potencjał talentowy badanych, bazując w ten sposób na ich mocnych stronach. Raporty przedstawiane są badanym indywidualnie, podczas spotkań z doświadczonym coachem, który pomaga w zrozumieniu i przyjęciu rezultatów badania oraz w zaplanowaniu konkretnych działań, aby praktycznie wykorzystać wyniki badania.

Nasi klienci