Badanie opinii i zaangażowania pracowników

Obszary naszej działalności

Badanie opinii i zaangażowania pracowników

Nasze podejście:

Satysfakcja i zaangażowanie pracowników jest ważnym elementem wpływającym na sukces firmy. Na zaangażowanie pracowników i ich satysfakcję z pracy wpływa wiele czynników – m. in. sposób zarządzania i obowiązujące procedury, atmosfera, komunikacja w firmie, poczucie stabilności, możliwość rozwoju, relacja z przełożonym, czytelność systemu wynagradzania. Przeprowadzenie badania opinii i zaangażowania pracowników pozwala organizacji na poznanie poziomu zadowolenia z pracy, a także na zidentyfikowanie obszarów, które można poprawić.

Opracowaliśmy metodę zbierania i analizowania danych, która umożliwia zdiagnozowanie obszarów, będących źródłem satysfakcji, wymagających wzmocnienia, oraz takich które mają negatywny wpływ – wymagających zmiany. Nasza metodologia pokazuje jaki jest styl zarządzania i na ile jest dopasowany do poziomu zaawansowania i stażu pracowników. Pomagamy zogniskować źródła motywacji i czynniki higieny, które mają wpływ na opinię i zaangażowanie pracowników.

Mamy bardzo duże doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań, które są odpowiedzią na wnioski płynące z badania zaangażowanie. Gwarantujemy anonimowość indywidualnych odpowiedzi.

Etapy pracy:

  • Rozpoznanie potrzeb firmy
  • Opracowanie pytań
  • Wypełnienie kwestionariuszy przez pracowników
  • Zebranie i analiza wyników
  • Prezentacja wyników Zarządowi firmy
  • Prezentacja wyników Kierownikom działów

Nasi Klienci