Audyt systemu wynagrodzeń

Nasze podejście

Przeprowadzany przez nas audyt wynagrodzeń pozwala na obiektywne spojrzenie okiem „zewnętrznego specjalisty” na funkcjonujące w firmie sposoby wynagradzania.

Audyt, w zależności od potrzeb firmy, obejmuje zasady wynagradzania: 

  • płacą zasadniczą,
  • premią,
  • świadczeniami pozapłacowymi.

Korzyścią z audytu jest identyfikacja obszarów, które należy poprawić oraz rekomendacje dotyczące sposobów poprawy.

Etapy pracy

Audyt wynagrodzeń obejmuje najczęściej następujące działania:

  • wywiady z kluczowymi osobami w firmie, aby poznać ich opinie i oczekiwania wobec zmiany,
  • analizę finansową aktualnych wysokości wynagrodzeń, aby sprawdzić ich adekwatność oraz konkurencyjność,
  • analizę zasad oraz sposobów wynagradzania, aby sprawdzić ich skuteczność w wspieraniu strategii firmy,
  • porównanie do najlepszych systemów wynagradzania funkcjonujących w innych firmach w Polsce,
  • podsumowanie wyników i prezentację wniosków zleceniodawcy.

Audyt w zależności od wielkości firmy i zakresu działań trwa od 2 dni do 2 tygodni. Większość prowadzonych przez nas projektów wynagrodzeniowych (wartościowania stanowisk, systemy premiowe) poprzedzona jest audytem aktualnego systemu wynagrodzeń. Pozwala nam to na odpowiednie zrozumienie firmy i najlepsze dopasowanie stosowanych rozwiązań do jej potrzeb.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu nasze wybrane doświadczenia i referencje z zakresu audytów wynagrodzeń bezpośrednio przy okazji omawiania konkretnego zlecenia. 

 

 

Nasi klienci