Assesment Center

Ta metoda jest stosowana najczęściej przy ocenie kompetencyjnej licznych grup pracowników. Jest jedną z bardziej obiektywnych i trafnych metod oceny predyspozycji menedżerskich. Powszechnie wiadomo, że nie tylko wiedza akademicka czy nawet doświadczenie zawodowe są gwarancją sukcesu nowo zatrudnianej osoby. Liczą się też takie aspekty jak tzw. inteligencja emocjonalna, czyli m.in. umiejętność pracy z ludźmi, wywierania wpływu, powodowania zmian, gwarantowania rezultatów, itp. Ważna jest także umiejętność znalezienia się w kulturze organizacyjnej.

Etapy pracy:

  • określenie wymogów kompetencyjnych. Zebranie informacji na temat kluczowych zadań i trudności, z jakimi w danej organizacji, trzeba sobie radzić na określonych stanowiskach. Stworzenie opisu wymogów związanych z pełnieniem docelowej roli,
  • zaprojektowanie narzędzi diagnostycznych. Wybór i/lub przygotowanie kwestionariuszy, testów psychologicznych, wywiadów, interaktywnych ćwiczeń/sytuacji, które prowokują do zmierzenia się z trudnościami, zbliżonymi do tych, które związane są z pełnieniem funkcji na interesujących nas stanowiskach,
  • diagnoza. W zależności od wybranych narzędzi, diagnoza najczęściej obejmuje kilkugodzinną pracę z osobami lub grupami pod okiem konsultantów. Sesja dla jednej grupy trwa, w zależności od wybranych metod, 4-8h i prowadzona jest najczęściej przez dwóch konsultantów,
  • raport z diagnozy. Raporty z badania zawierają wyniki diagnozy na tle wymogów organizacyjnych i stanowiskowych oraz informacje na temat potencjału i predyspozycji do wykorzystania w firmie w przyszłości.

Nasi klienci